Fila de Indios

El Limón – Carayaca

Carmen de Úria

Carmen de Úria – La Guaira